МЕНЮ

Банери

Статистика
Понедельник200
Вторник186
Среда198
Четверг155
Пятница12
Суббота87
Воскресенье142

Всего хитов:59
Было всего:41116
Рекорд:235План роботи методичного об’єднання класних керівників

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО”Директор школи

ВОЛГА Т.Г.

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

на2015 – 2016 навчальний рік

 

Керівник МОКК:заступник директора з виховної роботи

Мальцева Ірина Олександрівна

Аналіз роботи методичного об’єднання

за 2014-2015 н.р.

У 2014–2015 н.р. виховна система школи була направлена на формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя, на формування життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім`янин, професіонал шляхом використання основних принципів ціннісного та гуманістичного виховання. У своїй роботі колектив класних керівників керувався основними орієнтирами виховання Національної Програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України, національно-патріотичного виховання.

За навчальний рік були успішно проведені масові заходи за методикою КТС:

1.«Як тебе не любити, Ворзелю мій!». Вересень – місячник краєзнавства.

2.«Не споглядати й говорити, а працювати і творити». Жовтень – місячник творчості.

3.«Моє сьогодні – основа мого завтра». Листопад – місячник профілактики правопорушень серед молоді.

4.«На Михайла починаємо і закінчуємо на Василя!». Грудень – місячник народного календаря.

5.«Є така професія – «Захисник Вітчизни». Лютий – декада патріотичного виховання.

6.«Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім`я». Квітень – місячник родинного та екологічного виховання.

7.«Салют, Перемого!». Травень – місячник громадянського виховання.

Учнівською шкільною Радою були організовані і проведені для 5-11 класів такі проекти учнівського самоврядування:

1. ЖОВТЕНЬ. «Крок за кроком»

2. ЛИСТОПАД. «Світ людяності і добра»

3. ГРУДЕНЬ. «Об’єднаємо школи»

4.СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ. «Десять добрих справ».

5.КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ «Наше спільне майбутнє».

Педагогічний колектив активно працювавз обдарованою учнівською молоддю:

·Ляльковий театр учнів молодшої школи.

·Ансамбль учнів молодшої школи «Ворзельські дзвіночки».

·Ансамбль учнів середньої школи «Дружба».

·Хор середніх і старших класів «Камертон».

·Танцювальний колектив сучасного і бального танцю.

Школа традиційно має високу результативність виховної роботи. Дитячою організацією було проведено чотири благодійних акцій.

За навчальний рік були отримані такі результати:

1.Команда «Вогник», переможець міського конкурсу (Олійник Андрій, Соколов Ярослав, Богдан Владислав, Дзюба Анастасія, Лозбін Валерія, Решетнік Анна).

2.Дзюба Анастасія, 7 клас. Переможець міського конкурсу читців. ІІ місце.

3.Антоненко Дарина, 3-А клас. Переможець міського конкурсу читців.

4.Шкурка Вікторія, 5-А клас. Переможець Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії».

5.Шульженко Ірина, 11 клас. Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії».

6.Гащин Анастасія. 10 клас. Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаємося ж, брати мої!»».

7.Барташова Марія, 8 клас. Лауреат міського етапу конкурсу «Калиновий дзвін»

8.Бєлкіна Катерина, учениця 3-А класу. Переможець конкурсу «Найкращий читач».

9.Черніков Ярослав, учень 10 Соколов Ярослав, учень 7 класу. Переможець конкурсу «Найкращий читач».

10.Учні 6-А класу - переможці міської акції «Еко-ручки».

Колектив класних керівників молодий, працює творчо, з натхненням. Кожний класний керівник має свій особистий стиль у виховній роботі:

Дідківська С.В., 1-А клас – "Виховання дитини через любов до книги. Співпраця з бібліотекою”.

Гриб О.П., 1-Б клас – «Духовне та моральне виховання. Використання у виховній роботі з класом уроків стійкого розвитку»”.

Мальована О.П., 2 клас – «Виховання творчої особистості»

Царенок О.М., 3-А клас – "Виховання засобами театралізації. Використання в роботі педагогічних ідей В.Сухомлинського”.

Литвин О.О., 3-Б клас – «Використання ігрових технологій у виховній роботі з учнями початкової школи».

Денисова А.П., 4 клас – " Виховання учнів через українську культуру ”.

Шидяєва Л.І , 5-А клас – "Естетичне виховання побутом. Використання досягнень культури та мистецтва для пізнання природи і людей”.

Павленко К.В., 5-Б клас –"Виховання учнів через українську культуру».

Куриленко В.І., 6-А клас – "Виховання громадянина”.

Гусевик Н.В., 6-Б клас – "Виховання учнів через культуру інших народів».

Романенко І.М., 7 клас –"Виховання засобами музики і театралізації”.

КузьомськаН.П., 8 клас –"Виховання учнів через українську культуру».

Яковенко В.М., 9-А клас –" Формування потреб у постійному навчанні, у безперервній освіті».

Коханець Н.І., 9-Б клас –"Виховання учнів через культуру інших народів».

Рагімова Н.М.,10 клас – «Формування морально-духовної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин».

Єлізарова І.С.,11 клас - "Формування громадянської відповідальності”.

Група класних керівників продовжила працювати за міжнародною програмою «Майбутнє починається сьогодні» і на протязі року працювали зі своїми класами: Єлізарова К.С. (11 клас), Романенко І.М. (7 клас).

У наступному навчальному році при плануванні і в роботі потрібно звернути особливу увагу на національно-патріотичне виховання, на виховання відповідної сукупності соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.

Пріоритетними в системі виховної роботи закладу вважати проблеми виховання гуманності, милосердя, любові до людей, до Батьківщини, дотримання норм етики. Розширити арсенал інтерактивних форм, методів, засобів і прийомів позаурочної роботи з формування культури учнів.

Активно залучати дітей та підлітків до духовних скарбів українського народу через відвідування музеїв, театральних вистав, виставок, вернісажів.

Продовжити активізацію роботи шкільної бібліотеки з розкриття багатств світової та національної культурної спадщини, популяризації української книги, задоволення потреб та інтересів дітей у читання, виховання інформаційної культури та мовного етикету.

 

 

 

 

 

 

 

Проблема,

над якою працює

методичне об’єднання класних керівників

Проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників: "Формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе, особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал».

У своїй роботі колектив класних керівників керується основними орієнтирами виховання Національної Програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, національно-патріотичного виховання.

Використовується програма виховної роботи «Висота» Куриленко В.І. (10-11кл.). Програма надрукована у збірнику методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів «Зростаємо в любові» у 2010-2011 навчальному році.

Методологічна основа

методичної роботи

з класними керівниками:

- системний підхід;

-діяльнісний підхід;

-особистісний підхід.

Головні

принципи

Для досягнення мети та розв’язання завдань з виховання учнів використовують такі принципи:

 

-принцип особистісної орієнтації;

-принцип національної спрямованості виховання;

-принцип культуровідповідності;

-принцип цілісності;

-принцип акмеологічний: створення умов для засвоєння найвищих морально-духовних цінностей;

-принцип суб`єкт-суб`єктної взаємодії;

-принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості;

-принцип технологізації;

-принцип превентивності.

Педагогічні питання, над якими буде працювати МОКК:

·Дотримання основних принципів виховання, визначених національною програмою.

·Організація виховного процесу на засадах інноваційної педагогіки.

·Формування ціннісного ставлення до себе, до людей, до навколишнього світу, до Батьківщини.

·Формування гуманістичної, життєтворчої, духовно багатої та морально чистої особистостіз глибоко усвідомленою національною та громадянською позицією.

·Забезпечення кожній дитині умов для саморозвитку і самовдосконалення.

·Формування навичок економічного мислення, виховання основних рис ділової людини.

·Формування вміння швидко пристосовуватися до безперервних змін у суспільстві, економіці; вміння соціально адаптуватися, шукати найкращі шляхи розв`язання життєвих проблем. Підготовка дитини до самостійного життя.

·Виховання уміння не губитися у швидкоплинному інформаційному просторі, вміння володіти собою в складних життєвих ситуаціях, дотримуватися самодисципліни, самоконтролю.

·Формування потреб у постійному навчанні, у безперервній освіті.

·Виховання вміння спілкуватися з однолітками, в між статевих стосунках та в різновікових колективах.

·Формування діалектичного світогляду, оптимістичного погляду на життя, екологічного мислення.

·Виховання потреби здорового способу життя. Основний пріоритет – здорова дитина у здоровому середовищі!

ПРОБЛЕМИ,

НАД РОЗВЯЗАННЯМ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ

КЛАСНІ КЕРІВНИКИ

 

1. Мальована О.П., 1-А клас – «Формування потреб у навчанні. Вивчення та згуртування колективу».

2. Самойлова К.С.,1-Б клас – «Формування потреб у навчанні. Вивчення та згуртування колективу».

3. Дідківська С.В., 2-А клас – "Виховання дитини через любов до книги. Співпраця з бібліотекою”.

4. Гриб О.П., 2-Б клас – «Духовне та моральне виховання. Використання у виховній роботі з класом уроків стійкого розвитку».

5. Туревич О.Л., 3 клас – «Виховання творчої особистості”.

6. Царенок О.М., 4-А клас – "Виховання засобами театралізації. Використання в роботі педагогічних ідей В.Сухомлинського”.

7. Литвин О.О., 4-Б клас – «Використання ігрових технологій у виховній роботі з учнями початкової школи».

8. Харченко І.С., 5-А клас – "Формування громадянської відповідальності”.

9. Присяжнюк Т.Ф., 5-Б клас - "Виховання учнів через українську культуру».

10.Шидяєва Л.І, 6-А клас – "Естетичне виховання побутом. Використання досягнень культури та мистецтва для пізнання природи і людей”.

11.Дмитренко Т.І., 6-Б клас – «Формування нового дитячого колективу на засадах громадянського виховання».

12.Куриленко В.І., 7-А клас –"Виховання громадянина”.

13.Гусевик Н.В., 7-Б клас – «Використання родинної педагогіки»

14.Романенко І.М., 8 клас –"Виховання засобами музики і театралізації”.

15.Кузьомська Н.П., 9 клас – "Виховання учнів через українську культуру».

16.Яковенко В.М., 10 клас –"Формування потреб у постійному навчанні, у безперервній освіті».

17.Рехліцька І.А., 11 клас – «Формування морально-духовної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин».

 

РОБОТА З МОЛОДИМИ

КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ

 

 

Кл.

Молодий класний керівник

 

 

Наставник

3

 

Туревич Ольга Леонідівна

 

Литвин Олена Олегівна

1-Б

 

Самойлова Катерина Сергіївна

Мальована Ольга Петрівна

5-Б

Присяжнюк Тетяна Федорівна

 

Шидяєва Лариса Ігорівна

НАДАННЯ

МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

МОЛОДИМ КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ

1. Оперативна нарада: надання методичної допомоги класним керівникам при плануванні виховної роботи.

Вересень, січень. Заступник директора з ВР

2. Допомога молодим класним керівникам: визначення основних завдань та пріоритетних напрямків роботи з класним колективом, організація учнівського самоврядування.

Вересень.Заступник директора з ВР

3. Індивідуальні та колективні форми і методи роботи з класним колективом. Допомога молодим класним керівникам: зайнятість дітей в гуртках, секціях, клубах.

Жовтень. Кузьомська Н.П.

4. Робота з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги. Організація проведення профілактичних заходів з учнями в класі по попередженню правопорушень

Жовтень. Присяжнюк Т.Ф.

5. Виховання громадянина, патріота, гуманіста. Національно-патріотичне виховання.

Жовтень. Романенко І.М.

6. Діагностика у виховній роботі. Моніторинг результатів.

Листопад. Заступник директора з ВР

7. Співпраця класного керівника та соціально-психологічної служби школи. Грудень. Психолог та соціальний працівник школи

8. Творчі прийоми у виховання. Підготовка та проведення виховного заходу. Використання методу екскурсій у виховній роботі.

Січень. Куриленко В.І.

9. Організація роботи з батьками. Проведення класних зборів.

Лютий. Заступник директора з ВР

10. Консультативний пункт: проведення практики, організація екскурсійної роботи з класом.

Квітень. Куриленко В.І.

11. Оздоровлення учнів класу. Травень. Романенко І.М.

 

ШКОЛА МОЛОДОГО
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

ВЕРЕСЕНЬ

Засідання ШМКК "Планування виховної роботи в класі та моніторинг її результативності ”.

Заступник директора з ВР

ЖОВТЕНЬ

Засідання ШМКК "Організація індивідуальної роботи. Робота з обдарованими учнями».

 

Куриленко В.І.

ГРУДЕНЬ

Засідання ШМКК " Колективні творчі справи як одна із форм роботи з учнівським колективом. Методика проведення «мозкового штурму».

Кузьомська Н.П.

СІЧЕНЬ

Засідання ШМКК «Превентивна робота з учнями»

Присяжнюк Т.Ф.

БЕРЕЗЕНЬ

Засідання ШМКК «Шляхи ефективної співпраці з батьками ».

Литвин О.О.

 

 

ВИВЧЕННЯ

РІВНЯ ВИХОВАНОСТІУЧНІВ

 

 

1. Анкета "Визначення рівня вихованості учнів”. 5-11 класи.

До 01.10.15. Класні керівники,

2.Анкета «Обдарована дитина». 1-11 класи.

До 01.10.15. Класні керівники,

 

3.Анкета «Зайнятість учнів у позаурочний час».

До 01.10.15. Класні керівники,

 

4.Визначення стосунків у колективі. 5-11 класи.

До 25.12.15. Класні керівники,

 

5.Ігровий тест "З ким би я пішов у розвідку” (визначення комунікативних груп).

До 25.12.15. Заступник директора з ВР

 

6.Анкета "Моя майбутня професія”. 9, 11 класи.

До 01.02.16. Класні керівники

 

7.Опитування "Наші плани”. 5-11 класи.

До 01.05.16. Заступник директора з ВР


СПИСОК КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

ПІП

КЛАС

КАТЕГОРІЯ

ПЕД. ЗВАННЯ

1

Мальована Ольга

Петрівна

1-А

Вища

Старший

учитель

2

Самойлова Катерина Сергіївна

1-Б

Спеціаліст

3

Дідківська Світлана

Володимирівна

2-А

Вища

4

Гриб Ольга Павлівна

2-Б

Спеціаліст

5

Туревич Ольга

Леонідівна

3

Спеціаліст

 

6

 

Царенок Олена

Миколаївна

4-А

Вища

Старший

учитель

7

Литвин Олена

Олегівна

4-Б

Спеціаліст

 

8

Єлізарова Ірина

Сергіївна

5-А

2 категорія

 

9

Присяжнюк Тетяна Федорівна

5-Б

Спеціаліст

 

10

Шидяєва Лариса

Ігорівна

6-А

Вища

Старший

учитель

11

Дмитренко Тетяна Іванівна

6-Б

ІІ категорія

 

12

Куриленко Валентина

Іванівна

7-А

Вища

Старший

учитель

13

Гусевик Наталія

Василівна

7-Б

Вища

Старший

учитель

14

Романенко Ірина

Миколаївна

8

Вища

Старший

учитель

15

Кузьомська Наталія Петрівна

9

Спеціаліст

 

16

Яковенко Валентина
Миколаївна

10

Вища

Старший

учитель

17

Рехліцька Ірина Анатоліївна

11

ІІ категорія

 


 

ВИХОВНИЙ

ПРАКТИКУМ

Жовтень

Листопад

Грудень

 

1-А клас, Мальована О.П.

 

Родинне свято «Давайте познайомимось»

 

1-Б клас,Самойлова К.С.

 

Родинне свято «Давайте познайомимось»

 

2-А клас, Дідківська С.В.

 

Свято осені і врожаю

 

2-Б клас, Гриб О.П.

 

Свято осені і врожаю

 

 

 

3 клас, Туревич О.Л.

 

 

Бібліотечне свято «Книга – маленьке віконце, а видно весь світ»

 

 

4-А клас, Царенок О.М.

 

 

 

Новорічна вистава «Пригоди на лісовій галявині»

 

4-Б клас, Литвин О.О.

 

 

 

Новорічна вистава «Новорічний калейдоскоп»

 

 

Січень, лютий

Березень

Квітень

Травень

1-А клас, Мальована О.П.

 

Свято прощання з Букварем

1-Б клас, Самойлова К.С.

 

 

 

 

Свято прощання з Букварем

2-А клас, Дідківська С.В.

 

 

Родинне свято "Матусенько моя!”

 

 

2-Б клас, Гриб О.П.

 

 

Родинне свято "Матусенько моя!”

 

 

3 клас, Туревич О.Л.

 

 

Родинне свято "Матусенько моя!”

 

 

4-А клас, Царенок О.М.

 

 

 

 

"Прощавай, молодша наша школо!”

4-Б клас, Литвин О.О.

 

 

 

 

"Прощавай, молодша наша школо!”


ВИХОВНИЙ

ПРАКТИКУМ

Жовтень

Листопад

Грудень

 

5-А клас, Харченко І.С.

 

 

 

Свято родини

 

5-Б клас, Присяжнюк Т.Ф.

 

 

Свято рідної мови

 

 

6-А клас, Шидяєва Л.І.

 

 

Свято ввічливості

 

 

6-Б клас, Дмитренко Т.І.

 

 

Свято «Хліб – усьому голова»

 

 

7-А клас, Куриленко В.І.

 

Спортивно-розважальне свято «У дружбі наша сила»

 

 

 

7-Б клас, Гусевик Н.В.

 

Спортивно-розважальне свято «У дружбі наша сила»

 

 

 

Січень, лютий

Березень

Квітень

Травень

5-А клас, Харченко І.С.

 

 

Родинне свято для мам та бабусь

 

 

5-Б клас, Присяжнюк Т.Ф.

 

 

Родинне свято для мам та бабусь

 

 

6-А клас, Шидяєва Л.І.

 

 

 

День сміху

 

6-Б клас, Дмитренко Т.І.

 

 

 

 

Свято «Рідна мати моя»

7-А клас, Куриленко В.І.

 

 

 

Свято «Здоров’я чисте джерело»

 

7-Б клас, Гусевик Н.В.

 

 

 

Свято «Здоров’я чисте джерело»

 

ВИХОВНИЙ

ПРАКТИКУМ

Жовтень

Листопад

Грудень

8 клас, Романенко І.М.

 

 

Свято «Учительська праця – святиня свята»

 

 

 

9 клас, Кузьомська Н.П.

 

 

 

Правовий КВЕСТ

10 клас, Яковенко В.М.

 

Патріотичне свято «Свята Покрово, захисти!»

 

 

11 клас,. Рагімова Н.М.

 

 

 

 

Свято Миколая для 1-4 класів

Січень, лютий

Березень

Квітень

Травень

8 клас, Романенко І.М.

 

 

Свято «У кожнім імені прихована краса»

 

 

 

9 клас, Кузьомська Н.П.

 

 

 

 

Козацький гарт

10 клас, Яковенко В.М.

 

Свято «Ми в світ приходим для любові…»

 

 

 

11 клас,. Рагімова Н.М.

 

 

 

 

Свято здоров’я

 
І засідання

Вересень 2015 року

Тема. Основні напрямки методичної та виховної роботи на новий навчальний рік

 

1.Про результати виховної роботи за 2014-2015 н.р. Основні напрямки методичної і виховної роботи на новий навчальний рік.

(Мальцева І.О.)

2.Вплив методичної роботи на результати педагогічної діяльності (рівень вихованості учнів; "зріз” правопорушень по класах за рік; статус та працевлаштування випускників).

(Присяжнюк Т.Ф.)

3.Організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (курси, атестація, самоосвіта, вивчення досвіду, семінари).

(Куявець Л.П.)

4.Методична допомога: планування виховної роботи на рік. (Мальцева І.О.)

5.Опрацювання нормативних документів, наказів з виховної роботи, які вийшли за літній період.

(Трофименко І.В.)

 

Домашнє завдання:

 

1. Методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд ”Радимо прочитати” на тему "Превентивне виховання”. До 01.10.15 (Трофименко І.В.)

2.Оформити методичну розробку першого уроку. До 11.09.15

(Класні керівники)

ІІ засідання

Жовтень 2015 року

 

Тема. Колективні форми і методи у виховній роботі з учнями. Методика КТС. Превентивне виховання як один із напрямків колективного виховання.

1.Місце колективних форм виховання в загальній системі виховної роботи школи. (Мальцева І.О.)

 

2.Форми і методи превентивного виховання. Робота з "кризовими сім`ями”

(Чорна К.Г.)

 

3.Система профілактики та попередження правопорушень.

(Присяжнюк Т.Ф.)

4.Екскурсія як одна з колективних форм роботи з учнями.

(Куриленко В.І.)

 

5.Круглий стіл. Обмін думками: плюси і мінуси проектної діяльності як колективної форми роботи з класним колективом.

(Класні керівники)

6. Досвід поруч:

 

·Яковенко В.М.,"Залучення учнів до різних форм позаурочної зайнятості: гуртків, секцій, клубів тощо, як один з методів колективного виховання”;

 

·Романенко І.М., ”Роль колективних та індивідуальних форм роботи з превентивного виховання учнів”.

 

Домашнє завдання:

1. Проведення анкетування по визначенню стосунків у колективі. 5-11 кл.

До 25.12.15. (Класні керівники, Присяжнюк Т.Ф.)

2. Ігровий тест "З ким би я пішов у розвідку” (визначення комунікативних груп). До 25.12.15.(Мальцева І.О.)

3.Шкільному методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд "Радимо прочитати” на тему: "Екологічне виховання ”.

До 15.12.15. (Трофименко І.В.)

 

 

ІІІ засідання

Грудень 2015 року

Тема. Педагогічний такт класного керівника.

1.Педагогічна тактовність класного керівника та вчителя-предметника.

(Яковенко В.М.)

 

2.Педагогічний такт та покарання школярів в системі виховної роботи.

(Харченко І.С.)

3.Дискусія: ознаки сприятливого, позитивного психологічного клімату в класному колективі.

(Гусевик Н.В.)

4.З історії освіти: Й.Г. Песталоцці про мистецтво виховання.

(Романенко І.М.)

5.Педагогічний такт при вирішенні конфліктних ситуацій в класному колективі та в роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

(Присяжнюк Т.Ф.)

6.Тактовність у стосунках з батьками, при вирішенні проблем з родинним вихованням учнів.

(Куриленко В.І.)

7.Золоті поради для класного керівника, вироблені учнями школи.

(Мальцева І.О.)

8.Обговорення результатів анкетування "Учитель для мене хто?”

(Кузьомська Н.П.)

9. Досвід поруч:

·Шидяєва Л.І., "Залучення учнів до різних форм і методів виховання”;

·Царенок О.М, ”Педагогічний такт у спілкуванні з батьками”.

 

 

Домашнє завдання:

 

1. Шкільному методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд "Радимо прочитати” на тему: «Краса людських відносин»

До 01.02.16.

Бібліотекар школи

2.Анкета "Моя майбутня професія”. 9, 11 класи.

До 01.02.16. Класні керівники

IV засідання

Лютий 2016 року

Тема. Краса світу і природи. Екологічне виховання

1.Місце екологічного виховання в загальній системі виховної роботи школи.(Мальцева І.О.)

 

2.Форми і методи екологічного виховання.

(Рагімова Н.М.)

 

3.Екологічне виховання учнів у процесі навчання.

(Куриленко В.І.)

 

4. Колективна робота з учнями як одна з форм екологічного виховання.

(Чорна К.Г.)

 

5.Обмін думками:форми і методи розвитку екологічної культури у дітей.

(Класні керівники)

 

1. Досвід поруч:

 

·Царенок О.М.,"Залучення учнів до різних форм позаурочної зайнятості: гуртків, секцій, клубів тощо, як один з методів екологічного виховання”;

 

·Литвин О.О., ”Роль екскурсійної форми роботи у процесі екологічного виховання учнів. Особливості такої форми роботи при спілкуванні з «важкими» дітьми”.

 

Домашнє завдання:

 

1. Шкільному методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд "Радимо прочитати” на тему: "Вивчення особистості учня ”.

До 01.04.16.

(Бібліотекар школи)

 

2. Провести опитування "Наші плани”.5-11 класи.

До 01.04.16.

(Класні керівники)

V засідання

Квітень 2016 року

Тема. Вивчення особистості учня

 

1.Підведення підсумків роботи МО за рік, планування роботи на наступний навчальний рік.

(Мальцева І.О.)

 

2.Концепція самовизначення особистості.

(Кузьомська Н.П.)

 

3. Обмін думками: якості життєтворчоїособистості .

(Мальована О.П.)

 

4.Організація та проведення театралізованих ігор для старшокласників "Залишити після себе слід на Землі”. Методики вивчення особистості людини.

(Чорна К.Г.)

 

2.Розробка анкет для вивчення особистості учня.

(Рагмова Н.М.)

 

3. Здібності дітей і програми їх розвитку.

(Царенок О.М.)

 

4.Обговорення результатів анкетування .

(Мальцева І.О.)

 

5.Методична розробка диспуту для старшокласників на тему: "Кого можна назвативисокорозвиненою особистістю?”

(Яковенко В.М.)

 

Домашнє завдання:

1.Проаналізувати циклограму МОКК та визначитися у тематиці засідань на наступний навчальний рік.

(Мальцева І.О.)

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання методичного об´єднання класних керівників

від 5 вересня2005 року

Присутні: класні керівники, заступник директора з навчальної частини Дударенко Т.М., бібліотекар школи Трофименко І.В.

Тема засідання: Основні напрямки методичної та виховної роботи на новий навчальний рік.

Слухали: доповідь керівника методичного об´єднання Мальцевої І.О. про результати виховної роботи за 2003-2004 н.р. Були також визначені основні напрямки методичної і виховної роботи на новий навчальний рік. Було рекомендовано вибрати керівником МО на новий навчальний рік вчителя Хмілевську Л.М.

Виступили:

1.Романюк З.П. Вона звернула увагу на необхідність подальшого покращення екологічного виховання учнів, на організацію просвітницької роботи з учнями школи. МО підтримало її пропозицію.

2.Куриленко В.І. про можливості пошукових шкільних загонів географічного, історичного та спортивно-туристичного напрямків.

3.Мальцеву І.О. про вплив методичної роботи на результати педагогічної діяльності, про результати проведення зрізів по визначенню рівня вихованості учнів на кінець навчального року.

4.Соціальний педагог Романюк З.П. зробила "зріз” правопорушень по класах за рік. Доповіла про подальше навчання Солженіцина О., Кулагіна А., Горшкова А. Зупинилась більш детально на статусі та працевлаштуванні випускників.

5.Завуч школи Дударенко Т.М. доповіла про організацію підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (курси, атестація, самоосвіта, вивчення досвіду, семінари).

6.Мальцева І.О. довела до відома класних керівників інформацію про роботу обласної школи ППД на базі школи.

7.Мальцева І.О. детально зупинилася на питанні планування виховної роботи на І семестр.

8.Бібліотекар школи Трофименко І.В. довела до класних керівників нормативні документи, накази з виховної роботи, які вийшли за літній період.

Ухвалили:

  1. Методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд ”Радимо прочитати” на тему "Екологічне виховання учнів”. До 25.10.05 (Трофименко І.В.)
  2. Оформити методичну розробку першого уроку. До 15.09.05

(Класні керівники)

3.Провести анкетування по визначенню рівня екологічного виховання старшокласників.8-11 класи. До 20.10.05.

(Куриленко В.І.)

  1. Провести опитування батьків учнів 1-11 класів для поповнення картотеки "Професія батьків”, визначення їх можливостей в проведенні виховної роботи в школі.

(Класні керівники)

СекретарЦаренок О.М.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання методичного об´єднання класних керівників

від 11 жовтня 2005 року

 

Присутні: класні керівники (відсутня Тищенко І.В., відрядження), Хлєбнікова Т.Г., керівник гуртка ЕТЦ "Еколог”

 

Тема засідання: Краса світу і природи, виховання екологічної культури

Слухали:

1. Доповідь заступника директора з виховної роботи Мальцевої І.О. про місце екологічного виховання в загальній системі виховня учнів школи, про планування екологічної просвітницької діяльності.

2. Доповідь вчителя біології Романюк З.П про форми і методи екологічного виховання відповідно до Національної Програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні Міністерства освіти і науки України.

Виступили:

1. Куриленко В.І.. про екологічне виховання учнів у процесі навчання.

2. Гаркавенко Л.В. про колективну роботу з учнями як одну з форм екологічного виховання.

3. По обміну думками про засоби і методи розвитку екологічної культури у дітей виступили класні керівники: Дідківська С.В., Денисова А.П., Шидяєва Л.І., Боряк А.П.

4.Про власний досвід роботи розповіли:

·Царенок О.М. про залучення учнів до різних форм позаурочної зайнятості: гуртків, секцій, клубів тощо, як один з методів екологічного виховання;

·Куриленко В.І. про роль екскурсійної форми роботи у процесі екологічного виховання учнів.

Ухвалили:

1. Провести анкетування по визначенню стосунків у колективі. 5-11 класи.

До 15.11.05. (Класні керівники)

2. Провести ігровий тест з 10-ми класами "З ким би я пішов у розвідку” (визначення комунікативних груп).

До 15.12.05.(Мальцева І.О.)

3.Шкільному методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд "Радимо прочитати” на тему: "Вивчення особистості учня ”. До 20.12.05.

(Бібліотекар школи Трофименко І.В.

 

Секретар Царенок О.М.

ПРОТОКОЛ № 3

 

засідання методичного об´єднання класних керівників

від 7 грудня 2005 року

 

Присутні: класні керівники (відсутні Гаркавенко Л.В. та Тищенко І.В. по хворобі), психолог школи Мельниченко І.А.

 

Тема. Вивчення особистості учня.

Слухали:

  1. Доповідь психолога школи Мельниченко І.А. про методи визначення та корекції особистісної адаптованості школярів, їх вікові прояви та особливості, профілактику дезадаптації учнів та про корекційно-відновлювальну програму "Пізнай себе”. Окремо Ігор Анатолійович зупинився на проблемах дитячої агресії та методах її корекції, на проблеми насилля в дитячому сердовищі.
  2. Доповідь соціального педагога школи Романюк З.П про форми і методи вивчення особистості учня та його соціальної адаптації. Також вона особливо підкреслила, що важковиховуваність учнів стає гострим соціальним явищем, сучасна криміногенна ситуація негативно впливає на розвиток особистості неповнолітніх, тому рання діагностика особистості має дуже важливе значення (діагностика впливу соціального середовища, діагностика мікрорайону, діагностика відхилень у поведінці учнів, комплексна програма віивчення всіх особливостей).

Виступили:

1. Заступник директора Мальцева І.О. про методичне забезпечення кабінету виховної роботи необхідними матеріалами для вивчення особистості учня, для проведення виховної та превентивної роботи з учнями.

2. Класний керівник 9-А класу Боряк А.П. про здібності дітей і програми їх розвитку.

3. По питанню методичної розробки диспуту для старшокласників на тему: "Кого можна назвати високорозвиненою особистістю?” виступили класні керівники: Гарбуз Т.Д., Бурко О.В., Яковенко В.М., Куриленко В.І.

4. Мальцева І.О. зупинилась на індивідуальній роботі з важковиховуваними учнями, з дітьми, які мають нахили до агресивності, жорстокості.

5. Тищенко І.В. довела до відома присутніх загальні результати проведених анкетувань та тестувань за перший семестр та рекомендації психолога та соціального педагога.

5. Хмілевська Л.М. по підготовці до наступного засідання методичного об´єднання класних керівників.

 

Рекомендували:

1.Класним керівникам провести анкетування на тему "Моя майбутня професія”. 9-11 класи

До 01.02.06.

2.Шкільному методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд "Радимо прочитати” на тему: "Учнівське самоврядування. Робота учнівських організацій”. До 01.02.06.

3.На основі картотеки "Професії батьків” розробити цикл виховних профорієнтаційних годин. До 01.02.06.

4. Провести диспут для старшокласників на тему: "Кого можна назвативисокорозвиненою особистістю?” До 1.02.06. (Гарбуз Т.Д.)

 

Секретар Царенок О.М.

ПРОТОКОЛ № 2

 

засідання методичного об´єднання класних керівників

від 19 жовтня 2004 року

 

Присутні: класні керівники, соціальний педагог школи

 

Тема засідання:Превентивне виховання. Правовиховна робота з учнями

 

Слухали:

1. Доповідь заступника директора з виховної роботи Мальцевої І.О. про місце превентивного виховання в загальній системі виховня учнів школи, про планування профілактичної роботи.

2. Доповідь соціального педагога Романюк З.П про форми і методи превентивного виховання відповідно до Концепції превентивного виховання дітей і молоді.

 

Виступили:

  1. Учитель історії та права Гарбуз Т.Д. про можливості правового виховання учнів у процесі навчання.
  2. Класний керівник 3 класу Дідківська С.В.по питанню індивідуальної роботи з учнями як однієї з форм превентивного виховання.
  3. Обмін думками по питанню як поєднати високу вимогливість з повагою до учнів: виступили класні керівники Ковальчук Т.Ю., Яковенко В.М., ШидяєваЛ.І., Бурко О.В., Тищенко І.В., Романенко І.М.
  4. По обміну з досвіду роботи виступили класні керівники:

 

·Яковенко В.М.,"Залучення учнів до різних форм позаурочної зайнятості: гуртків, секцій, клубів тощо, як один з методів превентивного виховання”;

 

·Гарбуз Т.Д., ”Роль колективних та індивідуальних форм роботи з правового виховання учнів”.

 

Ухвалили:

 

1. Провести анкетування по визначенню стосунків у колективі. 6-11 класи.

До 15.12.04. (Романюк З.П.)

 

2. Ігровий тест "З ким би я пішов у розвідку” (визначення комунікативних груп).

До 15.12.04.(Мальцева І.О.)

3.Шкільному методичному кабінету виховної роботи підготувати експрес-огляд "Радимо прочитати” на тему: "Моральне та етичне виховання”. До 15.12.04.

(Трофименко І.В.)