МЕНЮ

Банери

Статистика
Понедельник200
Вторник186
Среда198
Четверг155
Пятница12
Суббота87
Воскресенье142

Всего хитов:60
Было всего:41116
Рекорд:235План виховної роботи

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

Директор школи Т.Г.Волга

 

П Л А Н

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ІРПІНСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5

на 2015 – 2016 навчальний рік

 

ЗМІСТ

1.АНАЛІЗ ПІДСУМКІВ ВИХОВНОЇРОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2014-2015 н.р.

2.ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

3.ВИРІШЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

4.ПРИНЦИПИВИХОВАННЯ

 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СЕЛИЩНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ І БАТЬКАМИ

7.ВИХОВНА ПОЗАУРОЧНА РОБОТА З УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ


 

АНАЛІЗ ПІДСУМКІВ

ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

за 2014-2015 н.р.

У 2014–2015 н.р. виховна система школи була направлена на формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя, на формування життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім`янин, професіонал шляхом використання основних принципів ціннісного та гуманістичного виховання. У своїй роботі колектив класних керівників керувався основними орієнтирами виховання Національної Програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України.

 

За навчальний рік були успішно проведені масові заходи за методикою КТС:

1. «Як тебе не любити, Ворзелю мій!». Вересень – місячник краєзнавства.

2. «Не споглядати й говорити, а працювати і творити». Жовтень – місячник творчості.

3. «Моє сьогодні – основа мого завтра». Листопад – місячник профілактики правопорушень серед молоді.

4. «На Михайла починаємо і закінчуємо на Василя!». Грудень – місячник народного календаря.

5. «Є така професія». Лютий – декада профорієнтаційного виховання.

6. «Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім`я». Квітень – місячник родинного та екологічного виховання.

7. «Салют, Перемого!». Травень – місячник громадянського виховання.

 

Учнівською шкільною Радою були організовані і проведені для 5-11 класів такі проекти учнівського самоврядування:

 1. ЖОВТЕНЬ. «Крок за кроком»
 2. ЛИСТОПАД. «Світ людяності і добра»
 3. ГРУДЕНЬ. «Об’єднаємо школи»
 4. СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ. «Десять добрих справ».
 5. КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ «Наше спільне майбутнє».

 

Педагогічний колектив активно працював з обдарованою учнівською молоддю:

·Ляльковий театр учнів молодшої школи.

·Ансамбль учнів молодшої школи «Ворзельські дзвіночки».

·Ансамбль учнів середньої школи «Дружба».

·Хор середніх і старших класів «Камертон».

·Танцювальний колектив сучасного і бального танцю.

Школа традиційно має високу результативність виховної роботи. Дитячоюорганізацією було проведено чотири благодійних акцій.

 

За навчальний рік були отримані такі результати:

 1. Команда «Вогник», переможець міського конкурсу (Олійник Андрій, Соколов Ярослав, Богдан Владислав, Дзюба Анастасія, Лозбін Валерія, Решетнік Анна).
 2. Дзюба Анастасія, 7 клас. Переможець міського конкурсу читців. ІІ місце.
 3. Антоненко Дарина, 3-А клас. Переможець міського конкурсу читців.
 4. Шкурка Вікторія, 5-А клас. Переможець Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії».
 5. Шульженко Ірина, 11 клас. Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії».
 6. Гащин Анастасія. 10 клас. Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаємося ж, брати мої!»».
 7. Барташова Марія, 8 клас. Лауреат міського етапу конкурсу «Калиновий дзвін»
 8. Бєлкіна Катерина, учениця 3-А класу. Переможець конкурсу «Найкращий читач».
 9. Черніков Ярослав, учень 10 Соколов Ярослав, учень 7 класу. Переможець конкурсу «Найкращий читач».
 10. Учні 6-А класу - переможці міської акції «Еко-ручки».

 

Колектив класних керівників молодий, працює творчо, з натхненням. Кожний класний керівник має свій особистий стиль у виховній роботі:

Дідківська С.В., 1-Аклас – "Виховання дитини через любов до книги. Співпраця з бібліотекою”.

Гриб О.П., 1-Б клас – «Духовне та моральне виховання. Використання у виховній роботі з класом уроків стійкого розвитку»”.

Мальована О.П., 2 клас – «Виховання творчої особистості»

Царенок О.М., 3-А клас – "Виховання засобами театралізації. Використання в роботі педагогічних ідей В.Сухомлинського”.

Литвин О.О., 3-Б клас – «Використання ігрових технологій у виховній роботі з учнями початкової школи».

Денисова А.П., 4 клас – " Виховання учнів через українську культуру”.

Шидяєва Л.І , 5-А клас – "Естетичне виховання побутом. Використання досягнень культури та мистецтва для пізнання природи і людей”.

Павленко К.В., 5-Б клас –"Виховання учнів через українську культуру».

Куриленко В.І., 6-А клас – "Виховання громадянина”.

Гусевик Н.В., 6-Б клас – "Виховання учнів через культуру інших народів».

Романенко І.М., 7 клас –"Виховання засобами музики і театралізації”.

Кузьомська Н.П., 8 клас–"Виховання учнів через українську культуру».

Яковенко В.М., 9-А клас –" Формування потреб у постійному навчанні, у безперервній освіті».

Коханець Н.І., 9-Б клас –"Виховання учнів через культуру інших народів».

Рагімова Н.М., 10 клас – «Формування морально-духовної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин».

Єлізарова І.С., 11 клас -"Формування громадянської відповідальності”.

Група класних керівників продовжила працювати за міжнародною програмою «Майбутнє починається сьогодні» і на протязі року працювали зі своїми класами: Єлізарова К.С. (11 клас), Романенко І.М. (7 клас).

У наступному навчальному році при плануванні і в роботі потрібно звернути особливу увагу на національно-патріотичне виховання, на виховання відповідної сукупності соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.

Пріоритетними в системі виховної роботи закладу вважати проблеми виховання гуманності, милосердя, любові до людей, до Батьківщини, дотримання норм етики. Розширити арсенал інтерактивних форм, методів, засобів і прийомів позаурочної роботи з формування культури учнів.

Активно залучати дітей та підлітків до духовних скарбів українського народу через відвідування музеїв, театральних вистав, виставок, вернісажів.

Продовжити активізацію роботи шкільної бібліотеки з розкриття багатств світової та національної культурної спадщини, популяризації української книги, задоволенняпотреб та інтересів дітей у читання, виховання інформаційної культури та мовного етикету.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

У 2015–2016 н.р. виховна система школи буде направлена на формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам сучасного життя.

У своїй роботі колектив класних керівників керується основними орієнтирами виховання Національної Програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України.

Використовується програма виховної роботи «Висота» Куриленко В.І.(10-11кл.). Програма надрукована у збірнику методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів «Зростаємо в любові». Також для учнів 5-9 класів використовується програма «Знайди себе» Тищенко І.В.

Основні завдання:

1. Дотримання основних принципів виховання, визначених національною програмою.

2. Організація виховного процесу на засадах проектної педагогіки.

3. Формування ціннісного ставлення до себе, до людей, до наколишнього світу, до Батьківщини.

4. Задоволення базових потреб особистості вихованця.

5. Формування гуманістичної, життєтворчої, духовно багатої та морально чистої особистостіз глибоко усвідомленою національною та громадянською позицією.

6. Забезпечення кожній дитині умов для саморозвитку і самоудосконалення. Робота з обдарованими дітьми.

7. Формування навичок економічного мислення, виховання основних рис ділової людини.

8.Формування вміння швидко пристосовуватися до безперервних змін у суспільстві, економіці; вміння соціально адаптуватися, шукати найкращі шляхи розв`язання життєвих проблем. Підготовка дитини до самостійного життя.

9. Виховання уміння не губитися у швидкоплинному інформаційному просторі, вміння володіти собою в складних життєвих ситуаціях, дотримуватися самодисципліни, самоконтролю.

10. Формування потреб у постійному навчанні, у безперервній освіті.

11. Виховання вміння спілкуватися з однолітками, в міжстатевих стосунках та в різновікових колективах.

11.Формування діалектичного світогляду, оптимістичного погляду на життя, екологічного мислення.

12.Виховання потреби здорового способу життя.

ВИРІШЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

Основою, на якій грунтується і розвивається зміст виховної роботи в школі, є естетика і краса в різних її виявах:

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Краса Батьківщини

виховання патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім´я України

Краса загальнолюдської та національної культури

прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, виховання поваги до культури та історії рідного народу

Краса правової культури

виховання поваги до Конституції, законодавства України,державної символіки, формування в учнів правових знань

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ

Краса людських взаємин

виховання гуманного, високоморального ставлення до людей, правдивості і скромності, товариськості і дружби, навичок і звичок культурної поведінки

Краса сім’ї

формування родинних цінностей, виховання особистості з високим рівнем статевої культури

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

Краса світу і природи

виховання екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою; формування відчуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на землі

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

Краса творчості

формування високої художньо-естетичної культури особистості, розвиток інтересів і прагнення до розвитку художніх здібностей і творчої діяльності у різних видах мистецтва і літератури, вдосконалення естетичних смаків, умінь і навичок

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

Краса людської праці

формування творчої, працелюбної особистості, вихованнясвідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства

Краса побуту

формування правильного уявлення про смак, потреби привносити естетику в побут, уміння робити все навколо себе прекрасним.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

Краса мислення

виховання культури розумової праці, розвиток пізнавальних здібностей, формування культу знань, стимулювання до самоосвіти, самовдосконалення

Краса здорової людини

формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у всебічному, гармонійному розвитку особистості, свідомого ставлення до зміцнення свого здоров´я як необхідної умови підготовки до суспільно корисної праці і захисту Батьківщини

Духовна та моральна краса людини

формування в учнів суспільної свідомості, духовних ціннісних орієнтацій, наукового світогляду як узагальненої системи наукових, філософських, політичних, моральних, естетичних, релігійних переконань і поглядів

ПРИНЦИПИ
ВИХОВАННЯ

 

Для досягнення мети та розв’язання завдань з виховання учнів використовують такі принципи:

-принцип особистісної орієнтації;

-принцип національної спрямованості виховання;

-принцип культуровідповідності;

-принцип цілісності;

-принцип акмеологічний: створення умов для засвоєння найвищих морально-духовних цінностей;

-принцип суб`єкт-суб`єктної взаємодії;

-принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості;

-принцип технологізації;

-принцип превентивності.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

З СЕЛИЩНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

ТА БАТЬКАМИ

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

6

 

 

 

7

 

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

12

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

 

Зміст

 

 

Організація навчання батьків з метою підвищення їх педагогічної культури, консультацій для батьків учнів, які потребують особливої уваги

Обрати батьківські комітети по класах, делегувати від класів представників до батьківського комітету школи, до піклувальної ради

Класні та загальношкільні батьківські збори:

-завдання школи і класів на новий навчальний рік;

-інформаційний бюлетень "Робота гуртків на базі школи”;

-педагогічний лекторій для батьків:

1-4 класи – "Здоров'я наших дітей”

5-7 класи – «Вулиця та спілкування наших дітей

8-11 класи – "Вікові проблеми підлітків ”

Консультації для батьків "Зайнятість дітей у поза навчальний час ”

Проведення роботи з батьками по організації профорієнтаційних виступів перед учнями старших класів

Консультативний пункт для батьків "Дитячий травматизм. Попередження агресії та жорстокості серед учнів школи”

Літературна добірка в бібліотеці для батьків на тему «Книги для сімейного читання»

Консультативний пункт для батьків: "Комп’ютороманія – це хвороба ”

Поновлення методичної папки для батьків: "Швидка допомога”

Класні батьківські збори:

- успішність за І семестр;

-стан відвідування школи та поведінка;

- педагогічний лекторій для батьків:

1-4 кл.:«Заохочення і покарання: «за» і «проти»

5-8кл: «Профілактика шкідливих звичок»

9-11:«Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

Зустрічі з батьками учнів, які мають погану дисципліну та пропускають школу без поважних причин

Поновлення стенду "Новини для батьків”

Літературні читання в селищній бібліотеці до Шевченківських днів

Класні батьківські збори:

- проблеми учнів у навчанні;

- педагогічний лекторій для батьків:

1-4 кл.: «Сімейні конфлікти»

5-8 класи: «Виховання волі у школярів»

9-10 :«Про вільний час та дозвілля»

Загально шкільні батьківські збори:

- інструктаж до ЗНО;

- про закінчення навчання;

- оздоровлення учнів;

- про ремонт школи і класів;

- консультації для батьків "Організація відпочинку дітей влітку”

- лекторій для батьків:

1-4 класи: «Вулиця та спілкування наших дітей»

5-8 класи: «Гра власним життям – загроза суїциду»

9-11класи: «СНІД – життя без майбутнього».

Консультацій для батьків "Як вберегти здоров´я дитини? Організація літнього відпочинку дітей”

Консультацій для випускників «Випускні іспити та ЗНО: як подолати стрес»

Добірка в кабінеті ВР для батьків на тему «Фільми для сімейного перегляду»

 

Термін

 

 

До 11.09.15

 

 

 

До 11.09.15

 

 

 

До 01.10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 02.11.15

 

До 23.10.15

 

 

До 01.12.15

 

 

 

До 01.12.15

 

 

До 25.12.15

 

До 25.12.15

 

До 15.01.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.02.16

 

 

До 14.03.16

 

До 14.03.16

 

До 29.04.16

 

 

 

 

 

 

До 27.05.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 27.05.16

 

 

До 27.05.16

 

 

До 27.05.16

 

Відповідальні

 

 

Заступники директора, соціальний педагог

Кл. керівники

 

 

 

Кл.керівники,

Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амін.

 

Класні керівники

 

Соціальний педагог

 

 

ТрофименкоІВ

 

 

Мальцева І.О.

 

Мальцева І.О.

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники

 

Мальцева І.О.

 

Трофименко І.В.

Класні керівники

 

 

 

 

 

Адміністрація, класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники

 

Класні керівники

 

Адміністрація

 

Реал

 

 

План

 

 

 

Спс.

 

 

 

Граф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф.

 

Ін фор.

 

Граф.

 

 

 

Вист.

 

 

Ін фор.

Папки

 

Граф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акти

Відвіду-ня

Стенд

 

Граф

 

Граф

 

 

 

 

 

 

Прот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф

 

 

Граф

 

 

Виставка

Вик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХОВНА ПОЗАУРОЧНА РОБОТА

З УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ

ТЕМАТИКА ІГОР КЛУБУ "ЕРУДИТ” на 2015-2016 н.р.

 

5 - 7 класи

8- 11 класи

Вересень

Природа рідного краю

Держави світу: Китай

Жовтень

Найпопулярніші фільми

Театр

Грудень

Солодощі світу

Солодощі світу

Лютий

Видатні люди України у світі

Найвідоміші поети світу

Квітень

Природні катастрофи

Спорт

ВЕРЕСЕНЬ

КТС «Як тебе не любити, Ворзелю мій!». Вересень – місячник краєзнавства.

Зміст

Термін

Відповідальні

Виконання

 

1

2

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

5

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

11

 

12

 

 

 

13

 

14

 

 

 

 

15

 

16

 

 

17

 

18

 

 

19

Шкільні лінійки:

- Лінійка першого дзвоника

- Інструктивна лінійка: Режим роботи школи. Правила поводження в кабінетах, у школі, на шкільному подвір’ї на уроках, на перервах, після уроків. Правила з техніки безпеки на дорогах, на транспорті, на воді.

- Правила для учнів.

Інструктивна лінійка: Попередження отруєння грибами, інфекційних захворювань кишкового тракту. Попередження пожеж, електротрав.

Відповідальність неповнолітніх. Попередження правопорушень

«Книга навчить як на світі жити». До Всеукраїнського дня бібліотек.

Свято Першого дзвоника, перший урок. Всесвітній день миру

Інформаційні години:

- ввідний інструктаж з ТБ, анкетування учнів та батьків на початок року;

-правила для учнів, режим роботи школи, чергування, попередження травматизму, бійок, жорстокого поводження, правопорушень серед учнів школи, інструктаж з техніки безпеки, правила поведінки на дорогах, транспорті, на воді;

- їстивні та отруйні гриби. Поперед-ження отруєння грибами. Вимоги санітарної гігієни;

Година спілкування "Ворзель – моя маленька Батьківщина”.

Година спілкування "Через віки пам'ять проростає». До міжнародного дня пам’яті жертв фашизму.

Анкета "Визначення рівня вихова-ності учнів”.

Свято Ворзеля «Моя маленька Батьківщино!»: участь у виставці квітів, декоративно - ужиткового мистецтва, у концертній програмі, у змаганнях з мініфутболу та шахах.

Виставка «Скарби рідного краю», у

спортивних змаганнях

Акція "Грані добра”. Організація допомоги людям похилого віку, які мешкають у мікрорайоні селища. Фотовиставки «Моя Україна!», "Неосяжна моя, Україно!”

«Це – пам’ять серця!». День партизанської слави. Привітання ветеранів.

Організація учнівського самоврядування

 

01.09.15

02.09.15

 

 

 

 

 

07.09.15

14.09.15

 

 

 

21.09.15

 

28.09.15

 

01.09.15

 

 

01.09.15

 

 

02.09.15

 

 

 

 

 

 

08.09.15

 

 

15.09.15

 

22.09.15

 

 

 

До 01.10.15

 

05.09.15

 

 

 

 

12.09.15

 

До 01.10.15

 

 

До 19.09.15

 

22.09.15

 

 

До 16.09.15

 

Мальцева І.О.

Волга Т.Г.

 

 

 

 

 

Мальцева І.О.

Кузьомська Н.П.

 

 

 

Кузьомська Н.П.

 

Трофименко І.В.

 

Педколектив

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники

Класні керівники

 

 

Класні керівники

Педколектив

 

 

 

 

Педколектив

 

Класні керівники

 

Мальцева І.О

 

Кузьомська Н.П.

Мальцева І.О.

 

Кузьомська Н.П.

Мальцева І.О.

 

ЖОВТЕНЬ

КТС «Є така професія – «Захисник Вітчизни».

Жовтень – декада патріотичного виховання.

Зміст

Термін

Відповідальний

Виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

 

 

8

9

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

12

 

 

 

13

 

14

 

 

 

 

15

Шкільні лінійки:

- "Роки, роки…Куди ж ви відлетіли?” До Дня людей похилого віку.

- «У душах музика звучить». До Дня музики.

- "Конвенція ООН про права дитини». До Міжнародного дня ООН.

- інструктивна лінійка: "Вивчим правила пожежні”. Інструктаж з техніки безпеки на осінні канікули.

До Дня людей похилого віку година морального та духовного спілкування "Хай сіється добро”.

До Дня учителя:

- газети-вітання;

- свято "Учительський день”

Інформаційна година

"Значення українського козацтва в історії України»

Години спілкування:

– Захисникам Вітчизни посвячується!

- Година спілкування, присвячена визволенню України від німецько-фашистських загарбників;

Робота з важковиховуваними учнями по створенню "Зони безпеки” (залучення до роботи в гуртках, секціях, клубах), залучення до позашкільної роботи учнів емігрантів, біженців

Трудовий десант "Чиста школа - чисте селище”

Інструктаж з техніки безпеки під час проведення екскурсій та експедиції, інструктаж з техніки безпеки на канікули

Спортивні змагання з футболу. 5-11 класи

«Їх подвиги в пам’яті вічні». Привітання ветеранів зі святом визволення України від німецько-фашистських загарбників. Участь у мітингу

Свято осені «Панна Осінь»

 

01.10.15

 

05.10.15

 

12.10.15

 

19.10.15

 

 

До 01.10.15

 

 

02.10.15

 

 

06.10.15

 

 

 

13.10.15

20.10.15

 

 

До 02.11.15

 

 

 

 

 

На протязі місяця

До 23.10.15

 

 

 

До 23.10.15

 

20.10.15

 

 

 

 

16.10.15

 

Єлізарова І.С.

 

Романенко І.М.

 

Мальцева І.О.

 

Волга Т.Г.,

 

 

Класні керівники

 

 

Мальцева І.О.,

Романенко І.М.

 

Класні керівники

 

 

Класні керівники

 

 

 

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

Класні керівники

 

Адміністрація школи, класні керівники

 

Вакульчук М.С.

 

Мальцева І.О.

 

 

 

 

Кузьомська Н.П

 

ЛИСТОПАД

КТС «Моє сьогодні – основа мого завтра».

Листопад – місячник профілактики правопорушень серед молоді

Зміст

Термін

Відповідальний

Виконання

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

6

 

 

7

 

8

 

 

9

 

10

 

11

 

12

Шкільні лінійки:

- «Навчання – наше право і обов’язок». Звіт учбової комісії. Правила для учнів.

- "Мово рідна, слово рідне…». До Дня української писемності.

- «Наслідки куріння для людини». До Міжнародного дня не куріння. «Поговоримо про толерантність»

- Про безпеку дорожнього руху «Дорога від школи додому».

Година спілкування "Страшні дороги” (протидія торгівлі людьми).

Інформаційна година «Профілактика куріння, алкоголізму та наркотичної залежності»

Народознавча бесіда "На Михайла”. 1-11 класи.

Конкурс плакатів і малюнків «Може в краплині - щастя і радість, а може в краплині – горе і сум»

Акція до Дні інвалідів «Дай руку другу!»

Гортаючи сторінки історії: Голодомор (виховна година)

Проведення свята «Конвенція ООН в дії!»

Перегляд фільмів, презентацій на профілактичну тематику (за окремим графіком)

 

02.11.15

 

 

09.11.15

 

16.11.15

 

 

23.11.15

 

03.11.15

 

10.11.15

 

 

24.11.15

 

До 27.11.15

 

 

До 01.12.15

 

24.11.15

До 01.12.15

 

До 01.12.15

 

Мальцева І.О.

 

 

Присяжнюк Т.Ф

 

Рагімова Н.М.

 

 

Кузьомська Н.П

 

Класні керів.

8-11класів

Класні керівники

 

Класні керівники

Фурлет Р.А.

 

 

Мальцева І.О.

 

Класні керівники

Кузьомська Н.П

 

Присяжнюк Т.Ф

 

ГРУДЕНЬ

КТС «На Михайла починаємо і закінчуємо на Василя!».

Грудень – місячник народного календаря

Зміст

Термін

Відповідальний

Виконання


 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

5

6

 

7

 

 

 

 

8

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

13

 

14

 

 

Шкільні лінійки:

- «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас». До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

- «Захисникам України присвячуємо».

- «Навчання – наше право і обов’язок». Звіт учбової комісії.

- інструктивна лінійка: правила з техніки безпеки на дорогах, на транспорті, на льду. Правила протипожежної безпеки та попередження електротравм

Ранки-вітання з Днем армії України.

Відкриття майстерні Діда Мороза.

Інформаційні години:

- "Протипожежний режим у школі. План евакуації учнів при пожежі, при техногенних катастрофах на залізниці. Правила пожежної безпеки в навчальних кабінетах”

– "Цикл зимових народних свят на Україні”

– "Береженого й Бог береже”. Інструктаж з техніки безпеки з елементами народної мудрості.

Літературно-музична композиція для учнів 1-4 класів "Прийшов Святий Миколай!”

Дитяча вистава "Від Миколая” для вихованців Дитячого будинку № 3, акції милосердя.

-"Новорічні пригоди». Ранок для учнів 1-4 класів.

-«Новорічний калейдоскоп». Спор-тивні, інтелектуальні змагання.5-7 кл.

- «Новорічна вистава для 8-11 класів «За двома зайцями по Ворзельські»

 

01.12.15

 

 

07.12.15

 

14.12.15

 

21.12.15

 

 

 

 

04.12.15

з 01.12.15

 

01.12.15

 

 

 

 

08.12.15

 

23.12.15

 

 

18.12.15

 

 

19.12.15

 

 

25.12.15

 

25.12.15

 

25.12.15

 

 

Чорна К.Г.

 

 

Яковенко В.М.

 

Мальцева І.О.

 

Волга Т.Г.

 

 

 

 

Кл. керівники

Кл. керівники

Кл. керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева І.О.

Кузьомська Н.П

 

Царенок О.М.

 

 

Мальцева І.О.

Кузьомська Н.П

Мальцева І.О.

Кузьомська Н.П

Мальцева І.О.

Кузьомська Н.П

 

СІЧЕНЬ

 

Зміст

Термін

Відповідальний

Виконання

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

 

5

 

6

 

Шкільні лінійки:

- робоча лінійка "Навчання – наше право і обов´язок”. Зріз знань за І семестр.

- інформаційна лінійка"Молодь за здоровий спосіб життя”.

Екскурсії, поїздки, відвідування вистав, музеїв, виставок

Тематичні години:

- інформаційно-пізнавальна година "Соборність наших душ” (до Дня соборності України);

– година спілкування "Героям Крут присвячується ”.

Шкільний етап Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії».

 

18.01.16

 

 

25.01.16

 

До 15.01.16

 

 

19.01.16

 

 

26.01.16

 

До 01.02.16

 

 

Мальцева І.О.

 

 

Романенко І.М.

 

Класні керівники

Класні керівники

 

Кузьомська Н.П

 

Мальцева І.О.

Фурлет Р.А.

 

ЛЮТИЙ

КТС «Не споглядати й говорити, а працювати і творити».

Лютий – місячник творчості. Тиждень профорієнтації

Зміст

Термін

Відповідальний

Виконання

 

1

 

 

2

 

3

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

 

10

 

 

Шкільні лінійки:

– інструктивна лінійка "Правила Світлофора”. «Звітують шкільні бригади та комісії»

- тематична лінійка "Мрія, не зрадь!”. До дня народження Лесі Українки.

- «Афганістан, ти в пам’яті моїй»

- тематична лінійка «Творчі люди України»

Години спілкування:

- «Кібербуллінг як проблема порушення прав дитини». 8 лютого – День безпечного Інтернету, 1-11класи.

– "У світі професій”.1-11 класи. Профорієнтаційні зустрічі

"На день Святого Валентина”. Музично-літературне свято для 5-11 класів

День пам’яті загиблих у Афганістані (покладання квітів до меморіальної дошки, мітинг).

Година спілкування «Творчі люди селища Ворзель»

Міський конкурс-огляд художніх колективів та окремих виконавців «Таланти твої, Приірпіння!»

 

01.02.16