< ЗНО-2019 » Ірпінська загальноосвітня школа І-ІIІ ступенів №5


МЕНЮ

Банери

Статистика
Понедельник230
Вторник254
Среда179
Четверг176
Пятница32
Суббота173
Воскресенье184

Всего хитов:118
Было всего:108429
Рекорд:340ЗНО-2019

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№ 1036 від 08.09.2018
Про підготовку до проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, наказу Міністерства освіти
і науки України від 22 серпня 2018 року № 931 «Деякі питання проведення в
2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1030/32482, з метою підготовки до
організованого проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Календарний план підготовки та проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти, що додається.
2. Українському центру оцінювання якості освіти (Карандій В. А.):
1) здійснити укладання завдань для сертифікаційних робіт зовнішнього
незалежного оцінювання 2019 року у формі предметних тестів з української
мови і літератури, математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії,
англійської мови, іспанської мови, німецької мови, французької мови,
забезпечивши їх відповідність програмам зовнішнього незалежного оцінювання
для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
від 03 лютого 2016 року № 77;
2) здійснити укладання предметних тестів з української мови і літератури,
математики, історії України, біології із завданнями, адаптованими для осіб із
глибокими порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт

Брайля, забезпечивши їх відповідність програмам зовнішнього незалежного
оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної
загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України від 03 лютого 2016 року № 77;
3) здійснити переклад предметних тестів з історії України, математики, біології,
географії, фізики, хімії кримськотатарською, молдовською, польською,
російською, румунською, угорською мовами (із урахуванням реєстраційних
даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання);
4) спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю. Г.) організувати під час
додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і
літератури, математики, історії України, біології апробацію технології
проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими
порушеннями зору, яка передбачає використання комп&#39;ютерної техніки та
спеціальних програмних засобів для сліпих і слабозорих людей;
5) спільно з департаментами вищої освіти (Кретович С. С.) професійної освіти
(Кучинський М. С), загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.)
провести роз&#39;яснювальну роботу серед громадськості та учнів (слухачів,
студентів) закладів освіти, які в 2019 році завершують здобуття повної
загальної середньої освіти, щодо порядку та особливостей проведення в 2019
році зовнішнього незалежного оцінювання, використання його результатів під
час вступу до закладів вищої освіти і зарахування як оцінок за державну
підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.
3. Департаменту вищої освіти (Кретович С. С.) провести роз&#39;яснювальну роботу
серед працівників закладів вищої освіти, у яких забезпечується здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним
завершенням здобуття повної загальної середньої освіти, та студентів, які за
результатами складання державної підсумкової атестації з української мови у
формі зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році одержали 1, або 2, або
3 бали, щодо особливостей повторного проходження в 2019 році державної
підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
4. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. JL) забезпечити
фінансування за бюджетною програмою 2201470 «Здійснення зовнішнього
оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання
якості освіти та його регіональними підрозділами» видатків на проведення в
2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти.
5. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних,
Київської міської державних адміністрацій, закладів вищої освіти:

1) сприяти Українському та регіональним центрам оцінювання якості освіти в
підготовці та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання;
2) забезпечити подання до регіональних центрів оцінювання якості освіти
пропозицій щодо формування мережі пунктів проведення зовнішнього
незалежного оцінювання, які відповідають кількісним показникам, зазначеним
у замовленнях, що формуються  регіональними центрами оцінювання якості
освіти;
3) забезпечити створення умов для роботи пунктів реєстрації, пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки, а також
надання пропозицій щодо залучення педагогічних, наукових,
науковопедагогічних працівників та інших фахівців для роботи в цих пунктах в
повному обсязі згідно із замовленнями, що формуються регіональними
центрами оцінювання якості освіти.
6. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних,
Київської міської державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення в
повному обсязі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
іноземних мов пристроями для програвання аудіо-компактдисків зі звуковим
записом, що обладнані вмонтованою або зовнішньою акустичною системою.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Хобзея П.К.
                                 Міністр                                                Л.М. Гриневич
 
 

ЗНО-2019: важлива інформація

У 2019 році як оцінки за ДПА для випускників старшої школи закладів загальної середньої освіти буде зараховано результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів (наказМіністерства освіти і науки України від 22 серпня №931«Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»):

1) українська мова і література (українська мова);

2) математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) – за вибором випускника;

3) навчальний предмет за вибором випускника (математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька, мови, біологія, географія, фізика, хімія).

Звертаємо увагу, що для проходження ДПА можна обрати й математику, й історію України.

У разі проходження ДПА у формі ЗНО з іноземної мови, випускники старшої школи закладів загальної середньої освіти, які вивчали цю іноземну мову:

  • на рівні стандарту або академічному рівні, отримують оцінку за державну підсумкову атестацію за результатами виконання завдань 1–32 і 49–59 (43 завдання);
  • на профільному рівні, отримують оцінку за державну підсумкову атестацію за результатами виконання усіх завдань тесту (59 завдань).

Також у 2019 році ДПА у формі ЗНО з української мови і літератури (українська мова), математики або історії України(період ХХ – початок ХХІ століття) проходитимуть учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2019 році здобудуть повну загальну середню освіту. Нагадаємо, що 2018 року для вказаної категорії осіб обов’язковою була державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання лише з української мови.Як оцінки за ДПА буде зараховано результати виконання всіх завдань сертифікаційної роботи або частини з них (залежно від навчального предмета).

Український центр продовжує приділяти значну увагу посиленню інклюзивного компоненту оцінювань, тож 2019 року особи з порушеннями зору матимуть можливість пройти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України та біології: завдання будуть надруковані рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Окрім цього, 2019 року пройде апробація технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору, яка передбачає використання комп’ютерної техніки та спеціальних програмних засобів для сліпих і слабозорих людей. Апробація відбудеться під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання зукраїнської мови і літератури, математики, історії України та біології.

Як і в минулі роки, за запитом учасників завдання сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики та хімії буде перекладено кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською й угорською мовами.

Визначено терміни проведення ЗНО-2019

НаказомМіністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року №1036 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до18березня2019року.

Звертаємо увагу на те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не передбачено. Тож змінювати реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня 2019року.

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, зіспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6червня, з географії — 11 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури та фізики буде оголошено до 14 червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії України, географії, хімії — до 25 червня.

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися восновний період (зокрема, учасники антитерористичної операції, особи зокупованого Криму та непідконтрольних Україні територій Донбасу), триватиме з третього до 20-го травня 2019 року. Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднено до 30 квітня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учасники додаткової сесії отримають до 18 липня.

Додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті

Українського центру якості освіти http://testportal.gov.ua

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2019

Предмет

Дата проведення

Математика

21 травня

Українська мова і література

23 травня

Іспанська, німецька, французька мови

27 травня

Англійська мова

28 травня

Фізика

30 травня

Історія України

4 червня

Біологіїя

6червня

Географіїя

11 червня

Хімія

13 червня